Çevre Divanı Anket Çözümü

From HizmetWiki Türkçe (Açık)
Jump to navigation Jump to search
Çevre ve iklim konusundaki ankete verilen cevaplarla katılımcılar Sonuç Bildirgesi'nin yazımına destek oldu.

Çevre ve iklim konusunda hazırlanan 5 soruluk ankete 46 kişi yanıt verdi. Yanıtlar içerisinde tekrarlananlar cevaplar birleştirilerek özetlendi. Aşağıda bu özetlenmiş cevaplar sunulmuştur.

Soru 1

Hizmet katılımcılarının çevreyi korumak ve onu miras olarak görmek vazifelerinin temel kaynaklarımızla (Kur’an, Hadis ve Fıkıh) irtibatı nasıl kurulabilir?

 • Kur’an ayetleri ve hadisler günümüz koşullarına göre yorumlanıp bunlarla ilgili kitaplar, yazılar ve materyaller yayınlanmalı.
 • Çevrenin insanlara emanet edildiği bilinciyle, israfı önlemek ve çevreyi korumak bizim görevimizdir.
 • İslam'ın temel prensipleri olan emanete hıyanet etmemek, kul hakkına saygı göstermek, çevrenin korunmasıyla bağlantılı değerlerdir.
 • Fıkıh açısından çevreye zarar verilmemesi gerektiği gerçeği bilimsel araştırmalar ve kaynak taramaları aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.

Soru 2

Hizmet katılımcılarının çevreyi korumakla alakalı (karbon ve su ayak izinin ve sera gazı salınımının azaltılması gibi konularda) bireysel seviyedeki sorumlulukları hakkında ne tür prensipler benimsenmelidir?

 • Bireysel bilgi edinilmeli ve çevre konusu organize bir şekilde istişare, eğitim ve rehberlik faaliyetleriyle ele alınmalıdır.
 • Çevre bilinci ve aksiyonları insani yardım derneklerimizin en önemli gündemi olmalı.
 • Yaratılanların korunup kollanması yeryüzü halifelik kavramı çerçevesinde benimsenmeli. Her çabanın Allah nezdinde değeri olduğu düşüncesi bireysel değişime teşvik edicidir.
 • Çevreye zarar veren uygulamalar yeniden değerlendirilmeli, sorumlu kararlar alınmalı.
 • Enerji kaynakları bilinçli bir şekilde kullanılıp korunmalı, kaynaklardan ihtiyaç kadar faydalanılmalıdır.
 • Lokal çevre sorunlarını tespit edip çözüme katkıda bulunulmalıdır. (Bisiklet kullanımı teşviki - yerel çözümler, işbirliği, denetim)

Soru 3

Hizmet katılımcıları eğitim, rehberlik, diyalog, insani yardım ve yayıncılık gibi Hizmet alanlarında çevrenin korunması konusuna hangi prensip ve aksiyonlarla eğilebilirler?

 • İkinci el alışverişin teşvik edilmesi ve doğal ürünlerin kullanımı desteklenmeli.
 • Atık toplama etkinliklerinin gruplar halinde yapılarak plastik yerine çözünebilir malzemelerin kullanımı ve israftan kaçınılmalı.
 • Gönüllülük esasından çıkıp profesyonelliğe geçilmeli, doğadaki dengeyi koruma misyonu benimsenmeli.
 • Çevre konusu anaokulundan üniversiteye kadar eğitim müfredatında yer almalı, atölye çalışmalarıyla uygulamaya teşvik edilip, hafta sonu okullarında bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı.
 • Çatı dernek aracılığıyla çeşitli projeler oluşturma ve öğrencilerin yerel etkinleri katılmalarının teşviki edilmeli.
 • Tüm dünya insanına hitap eden platformlarda yer alınmalı.
 • Dönüştürülebilir veya yıkanabilir malzemelerin tercih edilmesi ve ikinci el ürünlerin kullanımı teşvik edilmeli.
 • Çevreyle ilgili içerikler düzenli olarak paylaşılmalı, broşür dağıtımı, doğa ile ilgili mesajlar yayılmalı ve yayıncılar desteklenmeli.

Soru 4

Hizmet katılımcılarının tüketim alışkanlıklarına bakan yönüyle çevreyi koruma vazifesi hangi prensiplerin benimsenmesini gerekli kılar?

 • Hizmet insanları plastik kullanımının azaltılması, geri dönüşüm ve ikinci el kullanımı konusunda hassas olmalı.
 • Sünnetten gelen temizlik ve iktisat anlayışını modern yaşama aktarılmalı, tasarruflu davranmalı.
 • Sürdürülebilir tarım ürünleri tercih edilmeli, toprakta çözünebilecek ve gübreye dönüştürülebilecek ürünler tüketilmeli.
 • İsraftan kaçınılmalı, sade yaşam, ihtiyaç – istek farkındalığı sünnete göre uygulanmalı.
 • Evlerin ısı yalıtımları, kullanılan araçların yakıt tüketimi gibi noktalarda enerji tasarrufu sağlayabilecek önlemler alınmalı.
 • Çevre yasalarının düzenlenmesi ve uygulanmasına, kamuoyu oluşturmaya ve medya ile işbirliğine destek verilmeli.

Soru 5

Hizmet katılımcıları iklim kriziyle mücadele ve çevreyi koruma sorumluluklarında hangi faaliyetleri öncelemelidirler?

 • Hizmet hareketi mensuplarının en önemli katkısı umudu canlandırmak olmalıdır. Savaş, açlık, susuzluk, ölüm gibi konulara gösterdiğimiz hassasiyeti iklim krizine de gösterilmeli.
 • Karbon salınımının azaltılması, parçalanabilir ürünlerin tercihi, ağaç dikimi, bilinçli yakıt tüketimi, enerji tasarrufu ve çöplerin ayrıştırılmalı.
 • Efendimiz savaşta bile çevreye önem verilmesini isterdi. Mesajı şöyleydi: “Ağaçları yakmayınız. Hayvanlara dokunmayınız ve servetleri heder etmeyiniz!”
 • Farkındalık oluşturmak ve toplumları tedbirler almaya ikna etmek için çevre konferansları düzenlenmeli. Bilim insanları, devlet görevlileri ve gençlerin katılımı sağlanmalı.
 • Sergiler ve doğa kampları düzenlenmeli,  çevre koruma faaliyetleriyle örnek olunmalı ve uluslararası gündem takip edilerek hizmet kanallarına aktarılmalı.
 • “Çevre ve İnsan” konulu belgesel, TV dizileri, sosyal medya içerikleri hazırlanması da bir çözüm yoludur.