Göç Divanı

From HizmetWiki Türkçe (Açık)
Revision as of 19:43, 14 May 2024 by AhmedD (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Göç Divanı, 30 Nisan 2023 günü 3:00-7:00 pm EST saatleri arasında çevrimiçi Zoom toplantısı olarak 140 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Divan müzakerelerinin ilki olan Göç Divan programı akabinde ve "Göç Divanı Bildirgesi" yayınlanmıştır. Bu bildirge göç konusunda bir son söz teşkil etme amacında olmayıp konuyu gündeme getirme, konu üzerinde aksiyona, müzakerelere, yayınlara ve araştırmaya teşvik etme gayesi taşımaktadır.“Küresel Göç ve Nüfus Hareketleri Olgusu Karşısında Genelde Bütün İslami Camiaların, Özelde de Hizmet Mensuplarının Sorumlulukları” başlıklı müzakere Divan toplantılarının birincisi.