Göç Divanı

Göç Divanı, Respect Graduate School ve Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen beyin fırtınası buluşmaları olan Divan'ın bir ilki olarak hayata geçirilmiştir. 30 Nisan 2023 günü 3:00-7:00 pm EST saatleri arasında çevrimiçi Zoom toplantısı olarak 140 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Divan müzakerelerinin ilki olan Göç Divan programı akabinde "Göç Divanı Bildirgesi" yayınlanmıştır. Bu bildirge göç konusunda bir son söz teşkil etme amacında olmayıp konuyu gündeme getirme, konu üzerinde aksiyona, müzakerelere, yayınlara ve araştırmaya teşvik etme gayesi taşımaktadır. “Küresel Göç ve Nüfus Hareketleri Olgusu Karşısında Genelde Bütün İslami Camiaların, Özelde de Hizmet Mensuplarının Sorumlulukları” başlıklı müzakere Divan toplantılarının birincisi.

Divan Akışı

Materyaller

Makaleler

Sonuç Bildirgesi

Diğer materyaller

Medyada Göç Divanı