Demokrasi ve Katılımcılık Divanı

3 Eylül 2023'te düzenlenen Demokrasi ve Katılımcılık Divanı'yla ilgili içerikler aşağıda sunulmuştur:

Demokrasi ve Katılımcılık Divanı logosu